× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ODM Laboratorium

Punkt Pobrań Krwi - Pracownia Diagnostyczna

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Punkt pobrań materiałów do badań

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

41-368 73 01
3/ Maja 9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1