× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ODM Laboratorium

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Diagnostyczna

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Badania laboratoryjne

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

41-368 73 01
os. Słoneczne 11
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1